Styret

Tandemhoppere forlater flyet

Styret i Skydive Viken består av

Leder

Amund Sæter

Nestleder

Roger Mikalsen

Styremedlem

Torstein Aanestad

Styremedlem

Kristin Døvre

Styremedlem

Magne Overrein

Styremedlem

Sondre Weidling Bjørk

Referat

Referat fra årsmøter, styremøter og medlemsmøter finner du her

Varamedlem

Magnus Winther

Varamedlem

Jon Anders Tangen

Varamedlem

Tonje Culbertson

Varamedlem

Øyvind Sønderbye

Ansvarlig for politiattester

Øyvind Sønderbye

Hovedinstruktør

Tommy Botten Jensen

Kasserer

Amund Sæter

Arbeidsgrupper

Listet opp med leder

Tandem

Amund Sæter

Demo

Kai Sellevold

Manifest

Tone Annie Hellevik

PR

Roger Mikalsen

HL-liste og aktivitetkalender

Magnus Winther

HFL-liste
Arrangement ansvarlig

Ebbe Smith

postboks

Øyvind Sønderbye

Tillitsvalgt

Fiona Skjennem